جستجو

سوابق کاری

 

سوابق كاري


 

سرويس , تعمير و نگهداري كليه سيستمهاي :

 • شركت برق استان هرمزگان 

 • شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

 • شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران

 •  فرودگاه بين المللي بندرعباس

 • شركت پالايش گاز سرخون و قشم

 • بانك كشاورزي

 • شركت غله و بازرگاني منطقه شش

 • اداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان

 • بانك تجارت

 • سپاه- نيروي دريايي

 • بانك ملي

 • شركت بيمه ايران

 • اداره گمرك

 • اداره كل شيلات هرمزگان

 • اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان هرمزگان

 • مركز تحقيقات منابع طبيعي

 • اداره كل محيط زيست استان هرمزگان

 • هيدروگرافي ـ نقشه برداري كشور واحد جنوب

 • شركت ملي نفتكش جمهوري اسلامي ايران

 • مجتمع كشتي سازي خليج فارس

 • شركت بازرسي IGS

 • مركز بهداشت استان

 • هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

 • اتحاديه هاي بازرگاني

 • مديريت توليد برق ـ توانير و نيروگاه برق

 • بيمه لويدز رجيسترـ انگلستان

 • شركت بازرسي و ايمني ايران IESCO

 • دانشگاه آزاد اسلامي

Images Crawler

Logo_002.gifLogo_003.gifLogo_004.gifLogo_02.gifLogo_04.gifLogo_06.gifLogo_08.gifLogo_10.gifLogo_12.gifLogo_14.gifLogo_16.gifLogo_18.gifLogo_20.gifLogo_21.gifLogo_23.gifLogo_25.gifLogo_27.gifLogo_29.gifLogo_33.gifLogo_35.gifLogo_37.gifLogo_38.gifLogo_40.gifLogo_41.gifLogo_42.gif