جستجو

نمایندگی ها

 

     فاراتل     

     فراسو    

     آواژنگ    

 کسپرسکی

  برلیان مهر 

                                                                                             

 ساحل داهیر به عنوان تنها نماینده انحصاری شرکت ها و کارخانجات معتبر در صنعت انفورماتیک، در جنوب کشور توانسته است با حفظ اصل صیانت از حقوق مشتری و خلاقیت نیروهای جوان، مبتکر و کارآمد خود، اکنون یکی از شرکت های پیشرو در زمینه ( ICT ) در سطح ملی باشد ...

 

   

 

 

 

Images Crawler

Logo_002.gifLogo_003.gifLogo_004.gifLogo_02.gifLogo_04.gifLogo_06.gifLogo_08.gifLogo_10.gifLogo_12.gifLogo_14.gifLogo_16.gifLogo_18.gifLogo_20.gifLogo_21.gifLogo_23.gifLogo_25.gifLogo_27.gifLogo_29.gifLogo_33.gifLogo_35.gifLogo_37.gifLogo_38.gifLogo_40.gifLogo_41.gifLogo_42.gif